Vi hjälper våra kunder att klimatdeklarera
enkelt & friktionsfritt.

Immortell AB

Mer om oss

CO2-Kollen skapades av immortell AB, vars mission är att utveckla produkter och tjänster som förenklar och effektiviserar processer inom byggindustrin. Vi har under åren utvecklat flera tjänster, bland annat Produktkollen, som har varit väldigt uppskattade inom branschen och har använts inom tusentals byggprojekt. För oss är säkerhet och integritet av högsta prioritet, och därför har vi valt det svenska IT-företaget Farsight Tech Nordic AB som vår partner. De ser bland annat till att all data som vi tillhandhåller från våra kunder lagras  säkert och inom Sveriges gränser.

“Vi har utvecklat ett system som gör de lätt för de ansvariga på ett byggprojekt att skapa en klimatdeklaration.”

Från ax till limpa

CO2-Kollen är en helhetslösning och tar hand om hela processen, från insamling av data till registrering hos bokverket, informering av byggnämnd, arkivering och assistan vid eventuell kontroll.

Data inom Sverige

För oss är säkerhet och integritet av högsta prioritet. Därför har vi valt IT-företaget Farsight Tech Nordic som vår partner. De ser tll att all data vi hanterar lagras säkert och inom Sveriges gränser.

Fast Pris

Många av våra konkurrenters fokus ligger på att sälja konsulttimmar. Vi erbjuder istället ett fast pris där allt ingår. När du använder CO2-Kollen så vet du redan från start vad den totala kostnaden blir.

Trygghetsavtal

Som en extra trygghet erbjuder CO2-Kollenen garanti som omfattar systemets funktion. Garantin gäller under förutsättning att indata lämnas under utsatt tidsplan

Teamet

Människorna bakom mjukvaran

Namn

Utvecklare

Namn

Utvecklare

Namn

Utvecklare

Namn

Utvecklare
Fyll i projektformuläret på vår hemsida så återkommer vi till dig så fort vi kan. Kontakta oss om du har några frågor eller funderingar.

Redo att komma igång?