Allt är klart, inga om och men

Med CO2-Kollen får du en smidig och heltäckande lösning för klimatdeklarationer. Vi erbjuder en automatiserad process som säkerställer att allt är klart utan komplikationer. Oavsett byggprojektets storlek eller plats i Sverige, kan du känna dig trygg med att vi hanterar allt från början till slut.
En datorskärm som visar översiktsvyn av en klimatdeklaration från CO2-Kollen

1

Synkronisering av
tidsplaner

För att komma igång med CO2-Kollen måste projektets tidsplan synkroniseras med CO2-Kollens tidsplan. Därefter synkas uppgifterna från projekteringen in i CO2-Kollens rollsystem. På det sättet skapas grunden för att fortsätta arbeta med klimatdeklarationen. Det är vi på CO2-Kollen som utför synkroniseringen.

Illustration som visar synkronisering av tidsplaner gällande klimatdeklaration för byggnader i Co2-kollen

1

Synkronisering av
tidsplaner

För att komma igång med CO2-Kollen måste projektets tidsplan synkroniseras med CO2-Kollens tidsplan. Därefter synkas uppgifterna från projekteringen in i CO2-Kollens rollsystem. På det sättet skapas grunden för att fortsätta arbeta med klimatdeklarationen. Det är vi på CO2-Kollen som utför synkroniseringen.

Illustration som visar inslamling av data gällande klimatdeklaration för byggnader i Co2-kollen

2

Insamling av
data

En av CO2-Kollens styrkor är dess förmåga att hämta in data till Boverkets indelning av byggdelar och byggprodukter i exakt rätt tid. Vår webbapplikation är programmerad för att hämta in data på ett strukturerat sätt.

2

Insamling av
data

En av CO2-Kollens styrkor är dess förmåga att hämta in data till Boverkets indelning av byggdelar och byggprodukter i exakt rätt tid. Vår webbapplikation är programmerad för att hämta in data på ett strukturerat sätt.

Illustration som visar inslamling av data gällande klimatdeklaration för byggnader i Co2-kollen

3

Automatisk
beräkning

CO2-Kollen beräknar automatiskt produkternas klimatpåverkan med hjälp av Boverkets generiska klimatdatabas eller med produkternas EPD-deklaration. Beräkningsunderlaget innehåller också verifikat av indata.

Illustration som visar automatiskt beräkning gällande klimatdeklaration för byggnader i Co2-kollen

3

Automatisk
beräkning

CO2-Kollen beräknar automatiskt produkternas klimatpåverkan med hjälp av Boverkets generiska klimatdatabas eller med produkternas EPD-deklaration. Beräkningsunderlaget innehåller också verifikat av indata.

Illustration som visar registrering hos Boverket gällande klimatdeklaration för byggnader i Co2-kollen

4

Registrering
hos Boverket

CO2-Kollen ansvarar för registreringen av klimatdeklarationen i Boverkets E-tjänst.

4

Registrering
hos Boverket

CO2-Kollen ansvarar för registreringen av klimatdeklarationen i Boverkets E-tjänst.

Illustration som visar registrering hos Boverket gällande klimatdeklaration för byggnader i Co2-kollen

5

Slutbesked till byggnadsnämnd

Inför slutsamråd informerar vi aktuell byggnadsnämnd om att klimatdeklarationen är inlämnad till Boverket.

Illustration som visar slutbesked till byggnadsnämnd gällande klimatdeklaration för byggnader i Co2-kollen
Illustration som visar arkivering av data gällande klimatdeklaration för byggnader i Co2-kollen

6

Arkivering och
verifiering

I CO2-Kollens åtagande ingår arkivering av klimatdeklarationen i minst fem år efter slutsamråd. Dessutom bistår vi Boverket med uppgifter så att Boverket ska kunna bedriva en effektiv tillsyn, dels för att kunna följa upp och analysera klimatpåverkan från byggnadsbeståndet.

6

Arkivering och
verifiering

I CO2-Kollens åtagande ingår arkivering av klimatdeklarationen i minst fem år efter slutsamråd. Dessutom bistår vi Boverket med uppgifter så att Boverket ska kunna bedriva en effektiv tillsyn, dels för att kunna följa upp och analysera klimatpåverkan från byggnadsbeståndet.

Illustration som visar arkivering av data gällande klimatdeklaration för byggnader i Co2-kollen

Från ax till limpa

CO2-Kollen är en helhetslösning och tar hand om hela processen, från insamling av data till registrering hos Boverket, informering av byggnämnd, arkivering och assistans vid eventuell kontroll.

Data inom Sverige

För oss är säkerhet och integritet av högsta prioritet. Därför har vi valt IT-företaget Farsight Tech Nordic som vår partner. De ser tll att all data vi hanterar lagras säkert och inom Sveriges gränser.

Fast Pris

Många av våra konkurrenters fokus ligger på att sälja konsulttimmar. Vi erbjuder istället ett fast pris där allt ingår. När du använder CO2-Kollen så vet du redan från start vad den totala kostnaden blir.

Trygghetsavtal

Som en extra trygghet erbjuder CO2-Kollen garanti som omfattar systemets funktion. Garantin gäller under förutsättning att indata lämnas under utsatt tidsplan

Redo att komma igång?

Skicka en förfrågan så återkommer vi till dig så fort vi kan. Kontakta oss om du har några frågor eller funderingar.